Tipslisten 2004 Slutstilling 2004
99000        1. Runde        2. Runde  3. runde  4. runde  5. runde  Samlet  rigtige i Prĉmier
97000Tipsgevinst  Tips gevinst  Tips gevinst  Tips gevinst  Tips gevinst  antal  snit  
98000                  rigtige    
Claus  9    9    12 978,00  8    10 136,00  48  9,6 1114,00
Ronny  12 606,00  6    9    10 233,00  10 32,00  47  9,4 871,00
Leif  10 30,00  9    9    9    9    46  9,2 30,00
Simon  9    8    9    9    9    44  8,8 0,00
Herbert   8    9    9    7    10 18,00  43  8,6 18,00
Arne  9    8    9    7    8    41  8,2 0,00
Kjeld  9    8    7    7    8    39  7,8 0,00
Johnny  7    9    8    4    10 54,00  38  7,6 54,00
Dennis  6    6   8    8    9    37  7,4 0,00
636,00 0,00 978,00 233,00 240,00 total
2087,00