Tipslisten 2009 Slutresultat
  1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde   ialt gevinst snit
  Tips kr. Tips kr. Tips kr. Tips kr. Tips kr.     rigtige kr.  
Arne 10 144,00 8   8   10 33,00 10 66,00     46 243,00 9,20
Kjeld 8   11 3235,00 10 99,00 7   9       45 3334,00 9,00
Johnny 8   11 1320,00 8   10 25,00 8       45 1345,00 9,00
Claus 10 664,00 8   8   11 868,00 6       43 1532,00 8,60
Leif 8   9   7   10 25,00 8       42 25,00 8,40
Ronny 10 32,00 6   8   9   8       41 32,00 8,20
Simon 7   11 94,00 7   5   10 79,00     40 173,00 8,00
Torben 8   7   7   7   6       35 0,00 7,00
Herbert 6   7   8   7   7       35 0,00 7,00
Michael                 8       8 0,00 8,00
6684,00