Klubbens nuværende regler i korte træk...

Ændret og opdateret 17. februar 2018
 

 
Odds:
Det er 11 april 2014 vedtaget, at vi fremover Odds'er for minimum 280 kr.:
På et møde i foråret 2017 er reglerne lempet, så man kan odd'se som man vil. Stadig for minimum 280 kroner.
Skal være på fodboldkampe, der afvikles fredag-lørdag-søndag i samme uge, og oddset skal udsendes til alle medlemmer på mail inden første kamp spilles
 
Medlemmer
Tipsklubben består helst af 10 medlemmer. Ønsker et medlem at udtræde, kan et nyt medlem optages hvis han anbefales af et klubmedlem. Kvinder kan naturligvis ikke optages som medlem af tipsklubben
 
Klubben er en social klub,
hvorfor det er nødvendig at vi ses jævnligt.
For at opretholde sit medlemskab af Tipsklubben skal man deltage i mindst to sammenkomster på et år.
Dvs. at man inden for de seneste 12 måneder skal have deltaget i f.eks. et tipsmøde + en fodboldkamp, eller to tipsmøder osv.
Denne regel er vedtaget d. 4. august 2012 og gælder fremover fra denne dato.
 
System og gevinster
I foråret 2017 blev det vedtaget, at kan odd'se det det system man vil i den uge man er tildelt. Stadig for minimum 280 kr.
Tips/odds skal meddeles alle de andre medlemmer via mail, post eller telefon inden den første kamp spilles.
 
Gevinster sættes ind på klubbens konto i Dragsholm Sparekasse inden kommende weekend, og mærkes med navn og ugenummer.

reg.
0537  konto: 0000754730

Et medlem kan til enhver tid, ved henvendelse til kassereren, kræve sit indestående udbetalt
 
Tipsmøde: Tipskvittering og præmiesøgning skal medbringes til mødet, eller fremsendes hvis man ikke selv kan komme.
Den, som afholder tipsmødet, giver mad og drikke.
Afbud: kan man ikke komme til mødet, skal man melde afbud til værten i passende tid

Nyt 30. august 2019:
Værten skal fremover odds’e for 450 kr. på fodbold som spilles mens mødet finder sted. Alle klubbens medlemmer tager 50 kr. med og betaler værten ved ankomst. Kommer man ikke til mødet, må man få 50’eren bragt frem på anden vis.

Rafling
Ved alle tipsmøder starter vi med at rafle løgn. Taberen skal købe en odds til 50 kr. til fodboldkampe i den kommende uge. En evt. gevinst deles mellem de som deltog i raflingen. Altså uden om klubkassen.
 
 
Julefrokost
afholdes hvert år i den sidste uge af november
 
Oddslisten
Medlemmernes gevinster registreres på Oddslisten, og det medlem som efter 50 uger er bedst placeret på listen, belønnes med en kontant præmie på 500 kr.
 
Glemmer man
at spille i sin uge, får man en bøde på 200 kr., og man skal hurtigst muligt spille i den kommende uge. Øvrige medlemmer må gerne hjælpe den glemsomme på rette vej ved at kontakte ham..
Hvis et medlem slet ikke tipper, kan han IKKE være med til at dele en evt. gevinst den pågældende tipsrunde.
 
Overtrædelser af klubbens regler,
og andre forseelser, kan straffes med bøder, som tipsmødet vedtager størrelsen af. I grove tilfælde kan et medlem udelukkes.
 
Alle afgørelser og regler skal vedtages på tipsmøde for at være gældende, og vedtages med simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer.
De nuværende regler, kan til enhver tid ændres ved kvalificeret flertal på tipsmødet blandt de fremmødte medlemmer
 
.